Fakturaköp som fungerar

Beslutet om att få in likvida medel lite snabbare med factoring bör aldrig förhastas. Det är trots allt så att fakturaköp innebär en risk vad gäller företagets rykte och dessutom så kostar det alltid en slant att låta någon annan driva in räkningar. Samtidigt så kan man inte bortse ifrån att den här typen av hjälp kan vara det som gör att man äntligen kommer loss och får in fler projekt som i sin tur gör att verksamheten kan växa och bli riktigt lukrativ. Nu gäller det förstås att välja noga så att man får en factoringtjänst som fungerar och som inte kostar mer än vad den bör göra.

Sälja fakturor

Med fakturaköp så menar man att fakturor som ännu inte ställts ut eller betalts säljs till ett factoringbolag som kommer att ta hand om uppgiften att driva in pengarna. För det mesta så handlar det om räkningar som ställts ut till helt vanliga kunder som betalar i tid, men factoringbolag som Aros Kapital kan ställa upp med inkassotjänster då detta blir nödvändigt. Då man säljer en faktura så får man genast in kapital och man slipper alltså vänta på fakturans sista inbetalningsdatum för att få in de resurser som man behöver för att driva verksamheten vidare.

Bra samarbete

Om man ska använda sig av fakturaköp som ett sätt att snabbare få in pengarna till sin verksamhet så är det också viktigt att man får ett bra och flexibelt samarbete. Det är tyvärr rätt vanligt med factoringbolag som binder upp sina kunder med kontrakt som inte ger utrymme för flexibilitet. Det är ju inte säkert att man vill fortsätta med factoring så länge som man först tänkt sig och då ska man inte åka på straffavgift för att man vill ta en paus eller själv ta över faktureringen. En tumregel är att vända sig till ett factoringbolag som är serviceinriktat och som har en mycket bra attityd. På så vis så vet man ju även att ens kunder får samma trevliga bemötande och det är otroligt viktigt.

Ta kontroll över dina kundordrar

Med det svenska företaget Readsoft kan du effektivisera och automatisera din hantering av kundordrar och fakturor. När en kundorder hanteras manuellt kan det vara svårt att hitta och identifiera ordern vid ett senare tillfälle då man kanske av en eller annan anledning behöver plocka fram den. Om du istället använder dig av ett automatiskt system kan du när som helst lokalisera din kundorder eller leverantörsfaktura och har alltid allting på samma ställe.

Fördelarna med automatisering

Att automatisera hanteringen av kundordrar har så klart en mängd fördelar. Dels sparar man på världens alla träd, genom att minska sin användning av papper. Eftersom man också minskar behovet av den konventionella postgången kan man också på detta sätt spara in en hel del utsläpp. För ditt företag finns det också ekonomiska och tidsbesparande fördelar med en automatisering. Förutom att en kundorder lätt kan identifieras och hela tiden finns tillgänglig i elektronisk form så går processen mycket snabbare när det gäller inkommande dokument. Vilket format en kundorder än kommer i så kan programvaran från Readsoft snabbt identifiera och verifiera den relevanta informationen och sedan skicka den vidare till ditt affärssystem. Avkastningen på din investering i Readsofts programvara, eller ROI som det också kallas, beräknas komma inom ett halvår.

Slipp ta in konsulter

Extern personal i form av konsulter behövs inte i samma utsträckning som förut, eftersom din egen personal enkelt kan hantera programmet själva. Eftersom det dessutom sköts automatiskt till stor del, kan en inkommande kundorder snabbt skickas vidare i hanteringskedjan, oavsett vilket format den kommer i. Resurserna ni tidigare behövde lägga på att ta emot en kundorder eller en faktura kan nu läggas på kärnverksamheten, eller på saker som kundservice.