FAQ Fakturaköp

Med fakturaköp så kan man bli av med onödigt administrativt arbete och få in kontanterna som gör det möjligt att utföra projekt och uppdrag utan att ta lån. Man kan även belåna en faktura för att få igång ett snabbare kassaflöde. Här kommer vanliga frågor om hur factoring fungerar.

Vad innebär fakturaköp?

Factoringbolag som även kan kallas för finansbolag kan köpa fakturor. Detta innebär att de kommer att ta över ansvaret för att driva in pengarna för fakturan samtidigt som de kan betala en större del av summan långt innan fakturans faktiska förfallodatum.

Vem tjänar på att sälja fakturor?

Nystartade företag, mindre företag, företag som behöver få in kontanter snabbt kan alla tjäna på att sälja fakturor. Om administrativt arbete med påminnelser och inkasso blir för dyrt så är sälj av fakturor också ett lönsamt val.

Vad är ett factoringbolag?

Ett factoringbolag är ett finansbolag som kan köpa och belåna fakturor, detta för att sedan jobba vidare med att driva in skulden på ett sätt som behåller en fin kundrelation mellan det ursprungliga företaget och kunden.

Vad är fakturabelåning?

Fakturabelåning fungerar i stort sett som fakturaköp med skillnaden att man från start brukar få ut lite mindre på den här typen av faktura. Dessutom så kan olika factoringföretag ha lite olika villkor och regler omkring fakturabelåning.

Vem kan hjälpa till med inkassoåtgärder?

Det finns särskilda inkassobolag som jobbar särskilt med att driva in skulder med påminnelser och inkasso. Det här är även något som factoringbolag kan hjälpa till med. Oavsett vem som erbjuder inkassotjänster i Sverige så krävs det ett tillstånd och att man jobbar i enlighet med den goda inkassosed som gäller på den svenska marknaden.

Kan man sälja utländska fakturor?

Man kan sälja utländska fakturor till factoringbolag som erbjuder fakturaköp av den här typen av faktura. Detta kallas för exportfactoring och fungerar i stort sett som då man säljer eller belånar svenska fakturor.