Med det svenska företaget Readsoft kan du effektivisera och automatisera din hantering av kundordrar och fakturor. När en kundorder hanteras manuellt kan det vara svårt att hitta och identifiera ordern vid ett senare tillfälle då man kanske av en eller annan anledning behöver plocka fram den. Om du istället använder dig av ett automatiskt system kan du när som helst lokalisera din kundorder eller leverantörsfaktura och har alltid allting på samma ställe.

Fördelarna med automatisering

Att automatisera hanteringen av kundordrar har så klart en mängd fördelar. Dels sparar man på världens alla träd, genom att minska sin användning av papper. Eftersom man också minskar behovet av den konventionella postgången kan man också på detta sätt spara in en hel del utsläpp. För ditt företag finns det också ekonomiska och tidsbesparande fördelar med en automatisering. Förutom att en kundorder lätt kan identifieras och hela tiden finns tillgänglig i elektronisk form så går processen mycket snabbare när det gäller inkommande dokument. Vilket format en kundorder än kommer i så kan programvaran från Readsoft snabbt identifiera och verifiera den relevanta informationen och sedan skicka den vidare till ditt affärssystem. Avkastningen på din investering i Readsofts programvara, eller ROI som det också kallas, beräknas komma inom ett halvår.

Slipp ta in konsulter

Extern personal i form av konsulter behövs inte i samma utsträckning som förut, eftersom din egen personal enkelt kan hantera programmet själva. Eftersom det dessutom sköts automatiskt till stor del, kan en inkommande kundorder snabbt skickas vidare i hanteringskedjan, oavsett vilket format den kommer i. Resurserna ni tidigare behövde lägga på att ta emot en kundorder eller en faktura kan nu läggas på kärnverksamheten, eller på saker som kundservice.